top of page

16-20.11.2020

   Za nami unikatowa konferencja CRC-online,
skierowana do funkcjonariuszy organów ścigania oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości i administracji skarbowej, 
specjalizujących się w zwalczaniu cyberprzestępczości lub chcących poszerzyć w tym zakresie swoją wiedzę.

    Nazwa wydarzenia nawiązuje do naszego pierwszego większego projektu konferencyjnego "_CRC", zrealizowanego w 2012 roku w Rzeszowie przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, i stanowi w pewnym sensie jego kontynuację.

   W ramach niniejszej edycji, podczas pięciu dni konferencyjnych, z których każdy był poświęcony innym zagadnieniom, można było usłyszeć wykłady praktyków specjalizujących się w technologii blockchain, informatyce śledczej, analizie kryminalnej, wiarygodności informacji czy prawie nowych technologii. Niemal wszyscy prelegenci często dzielą się swoją wiedzą w ramach różnorakich szkoleń organizowanych dla Policji, Prokuratury czy Sądów, a tym razem pojawi się rzadka możliwość usłyszenia ich wykładów w ramach jednego projektu.

   Aktualna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, iż niektóre branżowe konferencje, odbywające się w trybie stacjonarnym, zostały odwołane, powodując u wielu ich zwyczajowych uczestników pewien niedosyt.
Mamy nadzieję, że zorganizowana konferencja w formule online przynajmniej w jakiejś części zastąpiła uznane wydarzenia branżowe, a w przyszłości, być może, stanie się ich dobrym uzupełnieniem.

Udział w konferencji był całkowicie bezpłatny

-#Informatyka Śledcza #OSINT #Analiza kryminalna

formatyka Śledcza #OSINT #Analiza kry

bottom of page