top of page

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji udziału w konferencji CRC-online. Prosimy o podawanie wyłącznie prawdziwych danych.

W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na podawany w formularzu adres e-mail.

Z uwagi na specyficzny charakter konferencji oraz zamkniętą grupę odbiorców dopuszczalny jest jedynie adres e-mail w tzw.     domenie    rządowej (.gov.pl,  mil.pl itp.),  ewentualnie  adres e-mail  potwierdzony   wcześniej  przez  spółkę e-Detektywi, np. w związku z projektem Czwartki z Informatyką Śledczą.

   Pragniemy zaznaczyć, iż zgłoszenie udziału nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w konferencji.

 Administratorem danych osobowych jest e-Detektywi sp. z o.o., 32-051 Wielkie Drogi 139,
Kontakt e-mail OchronaDanych{at}e-detektywi.pl.
 Zebrane dane przetwarzane będą w celu organizacji konferencji CRC,
informowania o wydarzeniach organizowanych przez spółkę e-Detektywi oraz w celach archiwalnych.
 Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do: wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 Przetwarzane dane mogą być przekazywane partnerom i podwykonawcom w związku z organizacją konferencji.
 Dane osobowe mogą być przetwarzane w centrach danych zlokalizowanych także poza Europą
 Więcej informacji o systemie informatycznym, w którym przetwarzane są dane związane z organizacją konferencji CRC dostępne jest w Polityce Prywatności serwisu.

bottom of page