top of page
audience-1677028_1920.jpg

// Konferencje CRC

I Konferencja "_CRC": 6-7.11.2012, Rzeszów

CRC1
CRC2

II Konferencja "CRC-online": 16-20.11.2020, Internet

     Pod koniec 2020 roku zorganizowaliśmy unikatową w branży, także ze względu na pandemię COVID-19 i wyzwania związane z e-learningiem, konferencję skierowaną do funkcjonariuszy organów ścigania oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości i administracji skarbowej, specjalizujących się w zwalczaniu cyberprzestępczości lub chcących poszerzyć w tym zakresie swoją wiedzę.

     W czasie drugiej edycji konferencji CRC, podczas pięciu dni konferencyjnych, z których każdy był poświęcony innym tematom, można było usłyszeć wykłady praktyków specjalizujących się w technologii blockchain, informatyce śledczej, analizie kryminalnej, wiarygodności informacji czy prawie nowych technologii. Niemal wszyscy prelegenci często dzielą się swoją wiedzą w ramach różnorakich szkoleń organizowanych dla Policji, Prokuratury czy Sądów, a tym razem pojawi się rzadka możliwość usłyszenia ich wykładów w ramach jednego projektu.   

 

   Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, iż niektóre branżowe konferencje, odbywające się w trybie stacjonarnym, zostały odwołane, powodując u wielu ich zwyczajowych uczestników pewien niedosyt.Mamy nadzieję, że zorganizowana konferencja w formule online przynajmniej w jakiejś części zastąpiła uznane wydarzenia branżowe, a w przyszłości, być może, stanie się ich dobrym uzupełnieniem.

     Na uwagę zasługuje fakt, że udział w konferencji był całkowicie bezpłatny, mimo dużej skali projektu:

  • 25 wykładów, 5 bloków tematycznych

- Cyber i okolice cz.I
- OSINT i Analiza kryminalna
- Dokąd prowadzi blockchain?
- Informatyka Śledcza
- Cyber i okolice cz.II

  • ponad 400 zarejestrowanych uczestników

  • 25 prelegentów

  • 2 prowadzących, 3 moderatorów

  • 2 niezależne, wirtualne studia konferencyjne

  • dwie platformy webinaryjne

  • podczas przerw oraz po zakończeniu wykładów networking online

notatka na FB

bottom of page