top of page

Speakers

computer-1836330_1920_edited.png
DSC_8291.jpg

Paweł Baraniecki

Polkomtel sp. z o.o.

Kierownik Działu Projektów Specjalnych i Zarządzania Uprawnieniami Biura  Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Polkomtel Sp. z o.o. Wielokrotny prelegent  na konferencjach naukowych dotyczących problematyki cyberprzestepczości. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w  telekomunikacji, dowodami elektronicznymi zarówno od strony technicznej jak i  prawnej, a także mechanizmach współpracy pomiędzy organami ścigania a  operatorami telekomunikacyjnymi. Od lat 90 zajmuje się wykorzystaniem  informatyki do celów użytecznych (automaty przemysłowe, maszyny CNC...), a od 2004 roku zarządzaniem tożsamością i rozwojem systemów do wspomagania realizacji obowiązków regulacyjnych nałożonych na operatorów telekomunikacyjnych (retencja, LI), a także dowodami z zapisów treści na  nośnikach. W wolnych chwilach czyta, podróżuje, fotografuje, słucha muzyki,  robi biżuterię, stawia horoskopy, a do niedawna bywał w teatrze i na wystawach  (do czego ma nadzieję niedługo wrócić). Oprócz tego jak sam o sobie mówi unika  bezmyślności, stara się odciągać wnuki od ekranu (w każdej postaci) i prowadzi  koło fotograficzne dla młodzieży.

computer-1836330_1920_edited.png
adw_edited.jpg

Adam Baworowski

Baworowski.pl

Adwokat Adam Baworowski specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności wiele uwagi jako praktyk i teoretyk poświęcił zagadnieniom styku prawa karnego, ochrony informacji i Internetu. Posiada rozległą wiedzę dotyczącą prawa karnego i cywilnego, ochrony informacji, zwalczania nieuczciwej konkurencji, antykorupcji, compliance.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2009 prokurator. Doświadczenie zdobywał będąc członkiem Zespołu ds. Informatyzacji Prokuratury w Ministerstwie Sprawiedliwości, kierownikiem Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, konsultantem ds. przestępczości nowych technologii (Internet, oprogramowanie, telefonia, urządzenia teleinformatyczne, ochrona informacji) oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Wiedzę teoretyczną zdobywał m.in. w toku podyplomowych studiów z zakresu przestępczości komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
W latach 2011-2018 był Głównym Administratorem KRAAiA w Naczelnej Radzie Adwokackiej i Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 
Jest specjalistą ochrony informacji w dużych i małych przedsiębiorstwach łącząc wiedzę informatyczną z wiedzą prawną, w szczególności w zakresie zabezpieczenia know-how, przeciwdziałania bezprawnemu wykorzystywaniu informacji, dochodzeń wewnętrznych.
Prowadzi też sprawy karne przestępczości białych kołnierzyków (white-collars) dotyczącej odpowiedzialności członków zarządu za czyny niezgodne z prawem, przykładając szczególną wagę do metod i procedur zabezpieczania dowodów elektronicznych oraz ich późniejszej analizy.
Wprowadzał Politykę Antykorupcyjną w Polpharma SA, sprawuje funkcję Inspektora Danych Osobowych w spółkach różnych branż, w tym w medycznych i developerskich. Doradza Ernst & Young w kwestiach compliance i wdrożeń unijnych regulacji dot. sygnalistów, również w zakresie przepływu informacji drogą elektroniczną.
Brał udział w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach z zakresu styku prawa Internetu i prawa karnego, był prelegentem na seminariach prowadzonych m. in. na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, TAPT i innych. Jest autorem prac naukowych z zakresu prawa Internetu w ujęciu karnoprawnym, w tym na temat zbierania dowodów elektronicznych, doręczeń elektronicznych, współpracy z biegłymi z zakresu informatyki.
Obecnie jest wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa dowodowego, praw autorskich i własności intelektualnej w internecie.

computer-1836330_1920_edited.png
BiedaRr.jpg

Roman Bieda

Kancelaria Radców Prawnych Maruta Wachta sp. j.

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT oraz doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.
Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. 
Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.  
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. 
Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii,  studiów podyplomowych Biznes.AI Technologia Prawo Zastosowania Sztucznej Inteligencji prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Jest również współtwórcą programu oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem organizowanych przez ALK. 

computer-1836330_1920_edited.png
kb_2020_konf_small_edited.jpg

Krzysztof Bińkowski

Net Computer

Ekspert informatyki śledczej. Biegły z zakresu informatyki. Specjalizuje się w tematyce informatyki śledczej, zarządzania incydentami, bezpieczeństwa systemów IT, serwerów Windows, podpisu elektronicznego i cyfrowego. Autoryzowany trener firmy Microsoft, EC-COUNCIL i wykładowca akademicki.  Posiada liczne certyfikaty, m.in. MCT, CEI, CEH, CHFI,  ECSA, ECIH, MCSA, MCSE, ACE i inne. ISSA Senior Member oraz członek stowarzyszeń SIIS, KSOIN. Występował na konferencjach  (m.in. MTS, SEMAFOR, ATS, TAPT oraz inne), prezentując tematykę bezpieczeństwa oraz informatyki śledczej.

computer-1836330_1920_edited.png
Tomasz_Boro%C3%85%C2%84_edited.jpg

Tomasz Boroń

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Absolwent Politechniki Koszalińskiej na kierunku informatyka. Ukończył szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu informatyki śledczej. Obecnie naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy, wcześniej biegły sądowy z zakresu odzyskiwania danych z elektronicznych nośników pamięci. Okazyjnie wykładowca na Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Prywatnie miłośnik psów rasy husky.

computer-1836330_1920_edited.png
twarz.png

Paweł Gonkiewicz

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

st. asp. Paweł Gonkiewicz - Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Od 2005 roku w służbie w Policji. W latach 2010 do 2014 funkcjonariusz Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości komputerowej. Od 2014r wchodzi w skład Wydziału d/w z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, do chwili obecnej jego funkcjonariusz. Od 2014 koordynator do spraw skimmingu na teren województwa małopolskiego. Analityk kryminalny, specjalizujący się w rozpoznaniu i zwalczaniu cyberprzestępczości. W służbie zajmuje się miedzy innymi zwalczaniem przestępstw z wykorzystaniem kryptowalut.

computer-1836330_1920_edited.png
Kamil_G%C3%83%C2%B3ral_edited.jpg

Kamil Góral

DataWalk S.A.

Head of Solutions Marketing w DataWalk. Ma prawie 15 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów IT oraz badania możliwości ekspansji międzynarodowej. Odpowiedzialny za strategię marketingową DataWalk w regionie EMEA i tworzenie rozwiązań do zwalczania przestępczości m.in. w obszarze analizy danych, przeciwdziałania praniu pieniędzy czy wykrywania nadużyć.

computer-1836330_1920_edited.png
Adam Haertle.jpg

Adam Haertle

ZaufanaTrzeciaStrona.pl

Z zawodu prelegent, trener i wykładowca. Od 2004 regularnie występuje na wszystkich dużych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu w Polsce, gdzie zbiera najwyższe oceny w ankietach uczestników. Wykładowca studiów podyplomowych na SGH. W 2019 poprowadził ponad 150 prelekcji dla grup otwartych oraz zamkniętych w całej Polsce, poświęconych kwestiom bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej, prywatności oraz ochrony informacji w przedsiębiorstwie. W swoich prezentacjach prostym, przystępnym językiem i na prawdziwych przykładach opisuje realne zagrożenia czyhające na firmy i użytkowników. Bezpieczeństwem zawodowo zajmuje się od kilkunastu lat, a od ośmiu lat prowadzi pod adresem ZaufanaTrzeciaStrona.pl jeden z najpopularniejszych polskojęzycznych serwisów internetowych poświęconych bezpieczeństwu informacji. Organizator konferencji Oh My H@ck (omhconf.pl)

computer-1836330_1920_edited.png
Jan Klima.jpg

Jan Klima

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Jan Klima – od 29 lat w Policji, analityk kryminalny, specjalizuje się w rozpoznaniu i zwalczaniu cyberprzestępczości. W latach 2004 – 2012 Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego, obecnie Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Szczególnie interesuje się najnowszymi osiągnięciami branży komputerowej służącymi do popełniania przestępstw, wykorzystaniem socjotechniki w atakach na operatorów infrastruktury IT oraz kryptowalutami jako środkiem do prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. 
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Pedagogicznego kierunek Administracja Państwowa w Krakowie, studiów podyplomowych Technologie Elektronicznego Przetwarzania Informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz International Law Enforcement Academy 
w Budapeszcie. 
Był wykładowcą stowarzyszonym prowadzącym zajęcia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z zakresu analizy informacji i wywiadu kryminalnego. Prelegent na konferencjach naukowych i  specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego m.in. Confidence, Cybersec, Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej. Prowadził szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT dla pracowników administracji państwowej oraz sektora bankowego i ubezpieczeniowego.  
Obecnie wykładowca przedmiotów „Praktyczne aspekty cyberprzestępczości” oraz „Analiza informacji i zabezpieczanie dowodów” na studiach podyplomowych na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie kierunek Cyberbezpieczeństwo.  

computer-1836330_1920_edited.png
_zdj%C4%99cieMKkw_edited.jpg

Maciej Kołodziej

e-Detektywi sp. z o.o.

Ekspert ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów teleinformatycznych oraz audytor wiodący w zakresie norm ISO/EIC 27000. Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu i ocenie procesów dotyczących prawa ochrony prywatności społeczeństwa informacyjnego i zabezpieczeń w systemach IT. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, reagowania na incydenty, przywracania procesów po awariach i odzyskiwania danych. Wykonuje ekspertyzy i opinie z zakresu aplikacji, sieci i systemów teleinformatycznych oraz urządzeń i rozwiązań służących do przetwarzania i ochrony informacji. Wiceprezes zarządu „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”. Nadzorował i koordynował złożone systemy ochrony informacji i danych osobowych, m.in. największe zbiory danych polskiego rynku e-commerce. Informatyka śledcza to jego pasja.
Wykładowca m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwie Sprawiedliwości i Finansów, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Akademii Marynarki Wojennej i Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

computer-1836330_1920_edited.png
crc_edited.jpg

Anna Koral-Zagórska

InPost sp. z o.o.

Kieruje Bezpieczeństwem Paczkomatów w InPost. Od 2014 roku odpowiedzialna za bezpośrednią współpracę z przedstawicielami organów ścigania w tym Policji, Prokuratur i KAS w obszarach przestępczości narkotykowej, cyberprzestępczości i przestępczości gospodarczej. Na co dzień swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z przedstawicielami organów ścigania w zakresie szkoleń, ale również w perspektywie praktycznej tj. w wykrywaniu i zapobieganiu przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu infrastruktury kurierskiej i paczkomatów, największego operatora logistycznego w Polsce. Szczególnie w przypadkach niecierpiących zwłoki. Absolwentka SGH i AMW.

computer-1836330_1920_edited.png
jk_edited.jpg

Jerzy Kosiński

Akademia Marynarki Wojennej

dr hab. inż. Jerzy Kosiński — profesor nadzwyczajny Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do 2018 pełnił służbę w Policji zajmując się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w internecie (odchodził na emeryturę jako prorektor ds.studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie). Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” (20 edycji), które w 2018 roku zmieniły nazwę na „Przestępczość teleinformatyczna XXI (2 edycje). Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prowadził także szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów (m.in. Armenia, Chiny, Mołdawia). Od 2020 dyrektor Morskiego Centrum Bezpieczeństwa AMW.

computer-1836330_1920_edited.png
Artur Kubiak.png

Artur Kubiak

BitBay.net

Dyrektor Działu Bezpieczeństwa ,BitBay.net- polskiej giełdy kryptowalut
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, działań antyfraudowych i kryptowalut.
Do 2016 roku Naczelnik Wydziału dw. Z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Od 1993 roku służył w pionie dw. z Przestępczością Gospodarczą Od 2003 roku zajmował się zwalczaniem przestępczości komputerowej, kartowej, przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej a także przestępczości na szkodę sektora bankowego, koordynował w tym zakresie pracę Policjantów na terenie województwa śląskiego. Obecnie swoja wiedzę wykorzystuje w pionie bezpieczeństwa Giełdy Kryptowalut Bitbay, zajmując się kontaktami z organami ścigania, departamentami bezpieczeństwa banków w zakresie szeroko pojętych działań antyfraudowych, jak też przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

computer-1836330_1920_edited.png
Adam Lange.png

Adam Lange

Standard Chartered Bank

Szef globalnego zespołu ds. wykrywania cyberzagrożeń (Cyber Threat Hunting) w jednej z największych międzynarodowych instytucji finansowych. W wolnym czasie "poluje" na cyber-przestępców, analizuje złośliwe oprogramowanie i tworzy narzędzia i systemy bezpieczeństwa. Posiada ponad dwie dekady doświadczenia w IT i bezpieczeństwie IT, zarówno po stronie ofensywnej (red) jak i defensywnej (blue). Od 2013 zajmuje się bezpieczeństwem w polskim i międzynarodowym sektorze finansowym, ma na swoim koncie czynny udział w powstawaniu rozwiązań takich jak "PolishAPI" czy "Profil Zaufany". W latach 2018-2019 powołany na pierwszego przewodniczącego Forum Threat Intelligence przy Związku Banków Polskich. Częsty prelegent na konferencjach związanych z bezpieczeństwem, takich jak Confidence, SECURE, Security bSides Warsaw i What The H@ck. Członek ISSA International oraz ISSA Poland. Fan gier retro i Demosceny. Wspólnie z Adamem Haertle z Zaufana Trzecia Strona prowadzi podcast "Rozmowa KONtrolowana".

computer-1836330_1920_edited.png
Marcin Maj.jpg

Marcin Maj

...

Dr Marcin Maj jest absolwentem biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2008 roku obronił na Uniwersytecie w Bazylei pracę doktorską w specjalności neurobiologia. Jest specjalistą w dziedzinie komunikacji naukowej oraz edukacji medycznej. Autor wielu publikacji naukowych oraz artykułów w prasie polskiej i zagranicznej, wykładowca międzynarodowy. Pasjonat golfa, muzyki oraz historii papiestwa. Od kilkunastu lat na stałe mieszka w Szwajcarii.

computer-1836330_1920_edited.png
jakub pepłoński.png

Jakub Pepłoński

...

Przez ponad 15 lat odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z przedstawicielami organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości w największych polskich platformach e-commerce. Obecnie Senior investigations Manager, EMEA w największej internetowej platformie handlowej świata.
Wielokrotny prelegent konferencji poświęconych przestępczości internetowej w Polsce i Europie. Od 2004 roku wykładowca kursów specjalistycznych z zakresu cyberprzestępczości organizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
W 2020 roku odznaczony złotym medalem „Za Zasługi dla Policji”. Zasłużony dla Sekcji Polskiej International Police Association. Absolwent UAM i SGH.

computer-1836330_1920_edited.png
Krzysztof%2520Pietranik_edited_edited.jp

Krzysztof Pietranik

BitBay.net

Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (CAMS). Od 3 lat powiązany z bezpieczeństwem na giełdzie kryptowalut BitBay. Entuzjasta nowych technologii. Wspiera pracę organów ścigania poprzez szkolenia i porady w dziedzinie kryptowalut w zakresie działania giełd oraz śledzenia transakcji w sieci blockchain. Członek Crypto Defenders Alliance - grupy zajmującej się zapobieganiem oraz reagowaniem na przestępstwa związane z kryptowalutami. Członek sekcji Cryptocurrency w Europol Platform for Experts.

computer-1836330_1920_edited.png
Wojciech Pilszak foto.jpg

Wojciech Pilszak

e-Detektywi sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie służby w Policji m.in. nadzorował operację   międzynarodową (zastępca kierownika grupy odpowiedzialny za część techniczną) kryptonim „Azahar”, wymierzonej  w międzynarodową siatkę pedofilów udostępniających materiały zawierające  treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 lat poprzez sieć internet oraz brał udział w pracach grupy dw. z cyberprzestępczością z ramienia Komendy Głównej Policji podczas francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Od 2005 r. biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu informatyki śledczej i analizy kryminalnej. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu informatyki śledczej oraz wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji” w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Członek Rady Pracodawców przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor projektów szkoleniowych z zakresu informatyki śledczej i cyberbezpieczeństwa realizowanych dla Wojska, Policji, Prokuratury i Sądów. Wielokrotny prelegent międzynarodowych konferencji naukowych i specjalistycznych dotyczących problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego.  Założyciel i prezes zarządu e-Detektywi sp. z o.o.

computer-1836330_1920_edited.png
Marcin%20Siemek_edited.jpg

Marcin Siemek

OLX.pl sp. z o.o.

Absolwent krakowskiej AGH oraz gdyńskiej AMW. Można zatem powiedzieć, że jeśli chodzi o rozwój i edukację objął zasięgiem całą Polskę, przemierzając drogę od Tatr (no prawie) do morza ;). Podobnie ma się rzecz jeśli chodzi o bezpieczeństwo w polskim E-commerce. Pracując dla największych serwisów z nim związanych, doświadczył pełnego spektrum tej problematyki. Aktualnie jako Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Organami Ścigania w Grupie OLX odpowiada za bezpieczeństwo najpopularniejszych internetowych platform ogłoszeniowych w Polsce. Od początku swojej pracy w cyberbezpieczeństwie zaangażowany na rzecz edukacji, poprzez liczne szkolenia i wykłady dla przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie świadomości wśród młodzieży i seniorów na temat cyberzagrożeń.

computer-1836330_1920_edited.png
Sylwester%2520Suszek_edited_edited.jpg

Sylwester Suszek

BitBay.net

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego i słuchacz studiów MBA. Prezes giełdy BitBay – największej platformy do handlu Bitcoin i kryptowalutami w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmującej miejsce w pierwszej 10. światowych giełd. Od września 2016 Dyrektor Zarządzający serwisem BitBayPay, który oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie szybkich i międzynarodowych płatności w walucie Bitcoin. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin i propagator idei cyfrowych walut w Polsce oraz współpracownik instytucji finansowych i państwowych w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa obrotu kryptowalutami. Specjalista w zakresie płatności przy wykorzystaniu kryptowalut. Członek zespołu przy Ministerstwie Cyfryzacji, zajmującego się realizacją programu "Strumień Blockchain i kryptowaluty", ukierunkowanego na rozwój e-administracji, rynków walut cyfrowych oraz na zwiększenie cyberbezpieczeństwa kraju. Prelegent na konferencjach: Techmine Innfovations, Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Seminarium bitcoinowe w SGH, Polskie Karty i Systemy, Digital Money & Currency Forum, TAPT 2015 i 2016, Fintech Digital Congress 2016 oraz II Forum Przemysłowe w Karpaczu 2016. 

computer-1836330_1920_edited.png
Edward Szczypka Foto.jpg

Edward Szczypka

e-Detektywi sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych w informatyce.
Wieloletni wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, Wyższej Szkole im. J. 
Tyszkiewicza w Bielsku-Białej i Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Wykładał takie przedmioty jak Programowanie, Wzorce Projektowe, Sieci Komputerowe, Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych i wiele innych.
Od 1996 r. biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu informatyki. Wykonał dziesiątki ekspertyz zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych.
Był szefem zespołów programistów, jak również programistą przy takich projektach jak System Raportowania dla Telewizji Polskiej, System Karty Miejskiej w gminie Lubin czy System Szkoleniowy Agentów Sprzedaży.
Kierował pracą zespołu studentów przy tworzeniu systemu do maszynowego grupowania dokumentów. Obecnie zajmuje się opracowaniem narzędzi dla informatyki śledczej z wykorzystywaniem uczenia maszynowego i teoretycznie nierozwiązywalnymi problemami z zakresu informatyki w e-Detektywi sp. z o.o.

computer-1836330_1920_edited.png
Szymański.jpg

Piotr Szymański

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Mł. insp. Piotr Szymański – Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Koordynował tworzenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w sierpniu 2014 roku Sekcji do walki z Cyberprzestępczością Wydziału Wywiadu Kryminalnego, a następnie w marcu 2015 roku Wydziału dw. z Cyberprzestępczością. W latach 2001 – 2014 policjant Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zajmujący się m. in. przestępczością komputerową oraz bankową.
Od 2017 roku współpracuje z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą, prowadząc zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. 

computer-1836330_1920_edited.png
twarz.png

Paweł Tarnawski

...

Wieloletni funkcjonariusz Policji z doświadczeniem między innymi w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Centralne Biuro Śledcze) i zarządzaniu kryzysowym (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa). Były pracownik Biura Bezpieczeństwa Rady UE. Były śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.  Były ekspert ONZ w Demokratycznej Republice Kongo, gdzie zajmował się zbieraniem informacji m.in. na temat funkcjonowania nielegalnych grup zbrojnych, oraz nielegalnych działań na styku rynku minerałów i skorumpowanych struktur państwowych i międzynarodowych. Trener policyjny, oraz trener i konsultant w firmach prywatnych w Polsce i za granicą m.in. w zakresie technik przesłuchań, oraz operacyjnych działań policyjnych. Absolwent prawa UJ, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Narodowej Akademii FBI w Quantico.

computer-1836330_1920_edited.png
Mateusz Tokarski.jpg

Mariusz Tokarski

Allegro.pl sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (studia podyplomowe na kierunku "Cyberbezpieczeństwo").
Na Allegro od 18 lat i 3 miesięcy, w Allegro od 14 lat i 7 miesięcy, w Dziale Bezpieczeństwa Allegro od 13 lat i 4 miesięcy. Aktualnie kieruje Zespołem ds. Współpracy z Organami Ścigania, w którym wcześniej przez wiele lat pracował na stanowisku eksperta. Prelegent na wielu konferencjach o tematyce cyberbezpieczeństwa, wykładowca kursów specjalistycznych w Szkołach Policji w Pile, Słupsku, Legionowie i Katowicach oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Był również jednym z wykładowców podczas profilaktycznych spotkań z młodzieżą pt. "Klikaj z głową" (2010 r.) oraz "Bezpieczne z@kupy w sieci" (2019 i 2020 r.)."

computer-1836330_1920_edited.png
Robert Tomasik w mundurze.jpg

Robert Tomasik

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 1995 roku do chwili obecnej jest funkcjonariuszem Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, w którym od 1998 roku zajmuje się zwalczaniem przestępczości komputerowej, w głównej mierze przestępczości internetowej, wykorzystując do tego celu między innymi analizę danych masowych i retencyjnych. W 2017 roku został absolwentem kursu dla Ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości zorganizowanego przez CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training), agencję powołaną do szkolenia i certyfikowania ekspertów Policji z państw członkowskich EUROPOL-u. Prywatnie pasjonat walki wręcz i broni palnej. Od kilku lat jako ekspert powoływany przez organa ścigania jako biegły z zakresu identyfikacji i badania broni palnej i amunicji.

computer-1836330_1920_edited.png
Ewelina_edited.jpg

Ewelina Wojciechowska

e-Detektywi sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo.

Od 10 lat zajmuje się problematyką związaną z analizą kryminalną.
Ukończyła szkolenie z zakresu analizy kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z tematyki wykonywania analizy kryminalnej, możliwości wykorzystania danych do analizy kryminalnej, informatyki śledczej, cyberprzestępczości oraz profilowania kryminalnego. Przez ostatnich 10 lat jako analityk Prokuratury Regionalnej w Krakowie wykonywała analizy w postepowaniach o przestępstwa kryminalne, gospodarcze, karnoskarbowe oraz w sprawach o błędy medyczne. Wykładowca w ramach projektu szkoleniowego z zakresu analizy kryminalnej realizowanego w 2019 r. w Sarajewie dla organów ścigania Bośni i Hercegowiny. W grudniu 2015 roku uzyskała wpis na listę biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu analizy kryminalnej. Specjalista analizy kryminalnej i OSINT e-Detektywi sp. z o.o.

computer-1836330_1920_edited.png
Krystian Wojciechowski.jpg

Krystian Wojciechowski

Analytical Solutions sp. z o.o.

Od ponad 28 lat jest zaangażowany w walkę z przestępczością i bezpieczeństwo publiczne. Obecnie zarządza firmą Analytical Solutions z siedzibą w Gdyni, która łączy działalność wywiadowczą i analityczną w obszarze Business Intelligence z wdrażaniem własnych rozwiązań informatycznych ułatwiających zarządzanie danymi w firmie.    
Konsultant firmy Hexagon Leica w zakresie rozwiązań 3D stosowanych w kryminalistyce i analizie kryminalnej. W latach 2014-2016 pracował dla HP (Anicounterfeit Products Program) jako analityk wywiadu odpowiedzialny za region EMEA.  W latach 1991-2014 służył w Policji. Analityk Kryminalny od 2000 roku. W latach 2005-2013 kierował Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Jeden ze współtwórców Analizy Kryminalnej i Wywiadu Kryminalnego w Polsce. Laureat nagrody Miedzynarodowego Stowarzyszenia Analityków Wywiadu (IALEIA) w 2013 r.            
Wykładowca akademicki współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni.  Autor artykułów z zakresu wywiadu i analizy kryminalnej. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach poświęconych problemowi zwalczania przestępczości, zarządzaniu informacją.  Biegły sądowy z zakresu analizy kryminalnej. Specjalizuje się w analizie danych i informacji, pracy z otwartymi źródłami informacji, bezpieczeństwie pracy w Internecie. W ramach swojej działalności biznesowej koncentruje się na realizacji zadań wywiadowczych opartych na OSINT dla klientów prywatnych oraz działaniach szkoleniowych. Duża część szkoleń, prowadzonych tak w Polsce jak i za granicą poświęcona jest tematowi pozyskiwania danych i informacji z otwartych źródeł. 

bottom of page