top of page
cogs-2279289_1920_edited.jpg

// Partnerzy:

Logo Kancelarii

Aby zapewnić kompleksową obsługę naszych Klientów współpracujemy
z zespołem prawników z 
Kancelarii Radcy Prawnego Janusza Sepielaka.

Podczas realizacji zleceń z zakresu informatyki śledczej, po skompletowaniu przez spółkę e-Detektywi dokumentacji i materiałów dowodowych, Kancelaria może przeprowadzić, na zlecenie Klientów, weryfikację i analizę prawną stanu faktycznego oraz zaproponować dalsze postępowanie, mając na uwadze pełną ochronę prawną podmiotu, którego prawa zostały naruszone.

Wyniki wykonanych przez nas badań często wskazują, iż zostało naruszone prawo, wyrządzono szkodę, naruszono dobre imię podmiotu lub osoby, albo wyjawiono tajemnicę podlegającą ochronie, co kwalifikuje analizowaną sprawę do podjęcia kroków o charakterze prawnym. Kancelaria we współpracy z Klientem określa wtedy przepisy prawa, które zostały naruszone oraz jakie przysługują mu środki prawne, aby dochodzić swych roszczeń w zakresie: uzyskania odszkodowania, zaniechania działania na szkodę podmiotu, pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców czynów na szkodę Klienta oraz kontynuacji przez instytucje dochodzeniowo-śledcze trwających postępowań lub podjęcia, w oparciu o nowo ujawnione dowody, postępowań umorzonych.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

  • prawa karnego, cywilnego, pracy, handlowego i gospodarczego;

  • prawa odszkodowań w związku z wykryciem nieprawidłowości i działania na szkodę danego podmiotu;

  • czynów nieuczciwej konkurencji;

  • działania na szkodę spółki lub pracodawcy;

  • analizy i sporządzanie umów oraz regulaminów;

  • analizy zgromadzonego lub ujawnionego materiału dowodowego;

zapewniając pełną reprezentację przed urzędami, policją, prokuraturą i sądami.

bottom of page