top of page
shutterstock_203736538.jpg

// Zasady przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna RODO

Administrator danych osobowych e-Detektywi sp. z o.o.

     adres: ul. Kalwaryjska 12, 32-051 Wielkie Drogi

     kontakt e-mail: OchronaDanych@e-detektywi.pl
 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, zgodnie z Rozporządzeniem RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, w celu przyjęcia i realizacji zleceń, zawarcia, wykonania, rozliczenia i udokumentowania realizacji usług lub umów, organizacji wydarzeń o charakterze edukacyjnym, korespondencji i komunikacji biznesowej, wypełniania zobowiązań finansowo-skarbowych oraz w celach archiwalnych.
Osoba, której dane są przetwarzane (Podmiot Danych), ma prawo wglądu do swoich danych, wnioskowania o zmianę ich treści, poprawiania, usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane będą przetwarzane, odpowiednio, na podstawie zgody, umowy lub przepisu prawa, przez czas obowiązywania relacji z Podmiotem Danych oraz zgodnie z okresami przechowywania danych wskazanymi we właściwych przedmiotowo przepisach i regulacjach.
Przetwarzane dane mogą być powierzane partnerom i podwykonawcom Administratora w związku z koniecznością wywiązania się z zakresów współpracy lub usług świadczonych na rzecz Podmiotów Danych.

bottom of page