top of page
audience-1677028_1920.jpg

// Czwartki z Informatyką Śledczą

Edycja I    Edycja II    Edycja III                                                                                                                          Historia projektu

Edycja I: 2016-2018

Kotwica 1

Pierwsza edycja autorskiego projektu była realizowana we współpracy z krakowską Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki.

 

Zajęcia, wyłącznie dla funkcjonariuszy organów ścigania oraz pracowników resortu sprawiedliwości, organizowane były jako zamknięty cykl bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez naszych ekspertów oraz zaproszonych gości.

Tematyka spotkań dotyczyła praktycznych zagadnień z jakimi można zetknąć się w trakcie zabezpieczania materiału dowodowego oraz prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z problematyką cyberprzestępczości. 

CFT1.1.jpg
CFT1.2.jpg
CFT1.3.jpg
CFT1.4.jpg
CFT1.5.jpg
CFT1.6.jpg
CFT1.7.jpg
CFT1.8.jpg

Edycja II: 2020

Kotwica 2

Druga edycja projektu realizowana była w roku 2020 i została zainaugurowana wykładem w dniu 16 stycznia.

 

Pierwsze dwa spotkania przeprowadziliśmy w ramach podpisanego ze Stowarzyszeniem Prewencji Kryminalnej im. insp. Marka Woźniczki porozumienia w zakresie podejmowania, wzajemnego wspierania oraz realizacji przedsięwzięć na rzecz cyberbezpieczeństwa. Dzięki uprzejmości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie realizowaliśmy wykłady m.in. w sali im. insp. Marka Woźniczki w KWP.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 zdecydowaliśmy o kontynuacji spotkań w formie webinaryjnej. 

 

Drugą edycję projektu zakończyliśmy w grudniu 2020 r.

CFT2-1
CFT2-2
CFT2-3
CFT2-4
CFT2-5
CFT2-6
CFT2-7
CFT2-8

Edycja III: 2021-2022

Kotwica 3

Trzecia edycja projektu rozpoczęła się webinarium świątecznym, które odbyło się w grudniu 2021 r.

Webinarium CFT#X-mas
bottom of page